Napište nám


 • Chybné jméno
 • Chybný e-mail
 • Chybná zpráva
 • Odeslat

NordPlan s.r.o.

Projekční kancelář

Naše služby

null

Co projektujeme?

 • Venkovní rozvodny 110 kV
 • Zapouzdřené rozvodny 110 kV (GIS)
 • Vnitřní rozvodny 35, 22 a 6 kV
 • Úsekové a podružné rozvaděče NN
 • Vyvedení výkonu a vlastní spotřeby elektráren
 • Stání blokových a výkonových transformátorů
null

Projektové dokumentace

 • Studie proveditelnosti
 • Dokumentace pro výběr dodavatele
 • Dokumentace pro stavební povolení
 • Dokumentace pro provádění stavby
 • Realizační dokumentace projektu
 • Dokumentace skutečného provedení stavby
null

Další činnosti

 • Zkratové výpočty a dimenzování elektrických zařízení
 • Konzultační činnost
 • Výkazy výměr a rozpočty
 • Autorský dozor na stavbě

Společnost NordPlan s.r.o.

Společnost NordPlan s.r.o. byla založena v roce 2020. Náš tým tvoří zkušení inženýři, kteří se v minulosti jako zaměstnanci ABB s.r.o. podíleli na projektování významných zakázek jak v domácí energetice, tak i v zahraničí.  Primárně se zaměřujeme na rozvodny VVN, VN a NN, vyvedení výkonu elektráren a jejich vlastní spotřebu. Pro tyto stavby zpracováváme projektovou dokumentaci primární a sekundární elektrické části ve všech projektových stupních.

Významnou částí naší nabídky je zajištění projektové dokumentace pro rekonstrukce a retrofity průmyslových rozvoden. Součástí naší práce je tvorba studií proveditelnosti, ke kterým nabízíme výpočty elektrického dimenzování hlavních strojů a zařízení.

Jsme členy České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Naší filozofií je otevřený a individuální přístup k našemu zákazníkovi.

Reference

Dokončené projekty
 • 2021 | Výměna ochran v R110 kV Bílina - 1. etapa; Severočeské doly a.s.

  RDP výměny distančních ochran v polích AEA01 a AEA05

 • 2021 | VN rozvodny r2,3,4 - instalace HZO; Unipetrol RPA

  RDP instalace nového systému HZO na VN rozvodnách r2, r3 a r4

 • 2021 | R110 kV Spomyšl; ČEZ Distribuce a.s.

  Projekt pro stavební povolení, RDP pro primární a sekundární část nového pole AEA99

 • 2021 | ČEZ -ELE_JMA 494_Instalace generátorového vypínače B4; ČEZ a.s.

  RDP sekundární části pro instalaci přemístěného generátorového vypínače na blok B4

 • 2021 | výměna ochran v rozvodně R4; AGC Flat Glass Czech a.s.

  RDP pro výměnu ochran ve stávající rozvodně R4 35 kV

 • 2021 | úprava připojovacích míst výrobny Synthesia a.s.

  RDP pro instalaci nového HDO a RTU pro možnost dálkové řízení činného výkonu výrobny

 • 2021 | výměna ochran ve VN rozvodnách r3.1 a r3.2; Teplárna Liberec a.s.

  RDP pro výměnu stávajících elektromechanických ochran za nové digitální IED

 • 2020 | výměna ochran na rozvodně Ar6; Constellium Extrusions Děčín s.r.o.

  RDP pro výměnu stávajících ochran rozvodny VN

 • 2020 | R110 kV Kopřivnice – výpočet KPT Unicapital Energy a.s.

  Výpočet, dimenzování a technická specifikace nových KPT do rozvodny 110 kV

 • 2020 | rozvodna R2 – Studie proveditelnosti; AGC Flat Glass Czech a.s.

  Studie proveditelnosti úpravy stávající rozvodny R2 pro možnost připojení nových pecních transformátorů

 • 2020-2021 | rekonstrukce rozvoden 110 kV UNIPETROL RPA

  PS02 – sekundární část. Dokumentace pro provedení stavby – sekundární část nové zapouzdřené rozvodny 110 kV.

 • 2020 | výměna transformátorů VN/NN; CS-BETON s.r.o.

  RDP pro výměnu stávajících olejových transformátorů, napojení na VN a NN rozvodnu

 • 2020 | R110 kV Přerov – Výměna MTP a MTN

  Výměna MTP a MTN; Unicapital Energy a.s.; 2020; RDP pro výměnu MPT a MTN ve dvou linkových polích. Napojení na obchodní měření a systém SKŘ

Aktuální projekty
 • 2021- | UL-UL_0982 Kr.Březno; ČEZ Distribuce a.s.

  DSP a RDP pro rekonstrukci rozvodny 22 kV, primární a sekundární část

 • 2021- | Vrchlabí, TR, obnova ochran a ŘSS; ČEZ Distribuce a.s.

  RDP pro výměnu ochran rozvodny 110 kV a 35 kV

 • 2020- | TR Milín připojení na T401, obnova přípojnice R 110kV; ČEZ Distribuce a.s.

  Výpočet statických a dynamických sil hlavních přípojnic, projekt pro stavební povolení, RDP – výměna hlavního přípojnicového systému, rekonstrukce pole AEA04, napojení pole AEA04 na sekundární stranu nového transformátoru T401

Kontaktuje nás

Máte nějaký dotaz? Potřebujete zpracovat projektovou dokumentaci? Napište nám a my se vám ozveme zpět.

Navštivte nás

NORDPLAN, S.R.O.

IČO: 09325999 | DIČ: CZ09325999

ZAVOLEJTE NÁM