Napište nám


 • Chybné jméno
 • Chybný e-mail
 • Chybná zpráva
 • Odeslat

Reference

Úvod / Reference

Reference

Dokončené projekty
 • 2021 | Výměna ochran v R110 kV Bílina - 1. etapa; Severočeské doly a.s.

  RDP výměny distančních ochran v polích AEA01 a AEA05

 • 2021 | VN rozvodny r2,3,4 - instalace HZO; Unipetrol RPA

  RDP instalace nového systému HZO na VN rozvodnách r2, r3 a r4

 • 2021 | R110 kV Spomyšl; ČEZ Distribuce a.s.

  Projekt pro stavební povolení, RDP pro primární a sekundární část nového pole AEA99

 • 2021 | ČEZ -ELE_JMA 494_Instalace generátorového vypínače B4; ČEZ a.s.

  RDP sekundární části pro instalaci přemístěného generátorového vypínače na blok B4

 • 2021 | výměna ochran v rozvodně R4; AGC Flat Glass Czech a.s.

  RDP pro výměnu ochran ve stávající rozvodně R4 35 kV

 • 2021 | úprava připojovacích míst výrobny Synthesia a.s.

  RDP pro instalaci nového HDO a RTU pro možnost dálkové řízení činného výkonu výrobny

 • 2021 | výměna ochran ve VN rozvodnách r3.1 a r3.2; Teplárna Liberec a.s.

  RDP pro výměnu stávajících elektromechanických ochran za nové digitální IED

 • 2020 | výměna ochran na rozvodně Ar6; Constellium Extrusions Děčín s.r.o.

  RDP pro výměnu stávajících ochran rozvodny VN

 • 2020 | R110 kV Kopřivnice – výpočet KPT Unicapital Energy a.s.

  Výpočet, dimenzování a technická specifikace nových KPT do rozvodny 110 kV

 • 2020 | rozvodna R2 – Studie proveditelnosti; AGC Flat Glass Czech a.s.

  Studie proveditelnosti úpravy stávající rozvodny R2 pro možnost připojení nových pecních transformátorů

 • 2020-2021 | rekonstrukce rozvoden 110 kV UNIPETROL RPA

  PS02 – sekundární část. Dokumentace pro provedení stavby – sekundární část nové zapouzdřené rozvodny 110 kV.

 • 2020 | výměna transformátorů VN/NN; CS-BETON s.r.o.

  RDP pro výměnu stávajících olejových transformátorů, napojení na VN a NN rozvodnu

 • 2020 | R110 kV Přerov – Výměna MTP a MTN

  Výměna MTP a MTN; Unicapital Energy a.s.; 2020; RDP pro výměnu MPT a MTN ve dvou linkových polích. Napojení na obchodní měření a systém SKŘ

Aktuální projekty
 • 2021- | UL-UL_0982 Kr.Březno; ČEZ Distribuce a.s.

  DSP a RDP pro rekonstrukci rozvodny 22 kV, primární a sekundární část

 • 2021- | Vrchlabí, TR, obnova ochran a ŘSS; ČEZ Distribuce a.s.

  RDP pro výměnu ochran rozvodny 110 kV a 35 kV

 • 2020- | TR Milín připojení na T401, obnova přípojnice R 110kV; ČEZ Distribuce a.s.

  Výpočet statických a dynamických sil hlavních přípojnic, projekt pro stavební povolení, RDP – výměna hlavního přípojnicového systému, rekonstrukce pole AEA04, napojení pole AEA04 na sekundární stranu nového transformátoru T401